Ingmar Bergman: Szenvedély

Nemzeti Színház

Gobbi Hilda Színpad

 

Ingmar Bergman számos filmje közül a Szenvedélyt (En passion)1969-ben a Balti-tenger parányi szigetén, a svéd partokhoz közeli Farón  forgatta. Egyébként 1960-tól 2007-ben bekövetkezett haláláig itt élt ő is. Ennek a fekete-fehér filmnek – mint mindegyik alkotásának – a férfi-nő kapcsolat a témája. Ettől bonyolultabb viszony nincs is a föld kerekén, – ahogyan Madách Imre írta: ez a „a világ abroncsa”, – mert ha jól működik, akkor az égi örömök magasságába emeli a benne élőket, de ha nem, akkor a gyehenna lassú tüzén égeti el őket. Bergman mindegyik művében ez utóbbi pokoljáráson kalauzolja végig a nőzőket, az eközben adott-kapott testi-lelki kínokat vesézi ki. Még mikroszkóppal sem lehetne nála találni afféle női magazinos boldogságot, annál több vég nélküli küzdelmet, ami közben – ahogyan Ady mondta: – „egymás husába beletépünk.” Bergman nem könyvekből ismerte az efféle kínokat és szenvedéseket, hanem tapasztalatból, ugyanis öt feleséget és számtalan szeretőt fogyasztott el. Filmjeinek és színjátékainak témáiért és motívumaiért nem kellett a szomszédba mennie, volt miből meríteni…

Bergman jó néhány filmjét színre vitték, azonban a Szenvedély nem tartozik közéjük. A marosvásárhelyi születésű Kiss Csaba drámaíró, dramaturg és rendező a filmnovellából és az eredeti dialógusokból állította össze a Nemzeti Gobbi Hilda Színpadán most október 18-án bemutatott darab szövegkönyvét. Korábban látta a filmet, mostanában azonban nem nézte meg, mert nem akarta, hogy a látottak bármiben is befolyásolják, netán megkössék, ugyanis az alapművet figyelembe vevő, annak éleit kissé tompító, ugyanakkor önálló, a színpad követelményeinek megfelelő produkciót akart létrehozni. A Szenvedély cselekménye egy meg nem nevezett szigetecskén játszódik. Öt szereplője van: a tehetős, gyermektelen házaspár: a menő építész, a Milánóban kultúrpalotát tervező Elis Vergérus és a semmi dolga nincs, alvászavarokkal küzdő felesége, Eva meg közös barátnőjük, a közúti balesetben férjét és gyermekét elvesztő Anna From, valamint a magának való, remeteként élő, elvált Andreas Winkelman és a világtól elvonult, inkább kitaszított Johan Andersson. Mindannyian úgy, a negyvenes éveikben járnak. Anna és Andeas, a két magányos ember között valami szerelemféle alakul ki, ami valójában csupán egymásba kapaszkodás, és nem amolyan végzetes, mindent elsöprő, dél-amerikai szappanoperás lamúr. Azonban kiderül, a karambolban súlyosan megsérült, sajnálatraméltó Anna egyáltalában nem az az ártatlan áldozat, aminek hosszú ideig tűnt, hanem tőrőlmetszett fekete özvegy, aki balesetnek álcázta férje megölését. Andreas, amikor el akarja hagyni, tisztában van azzal, hogy vele is ugyanezt tenné. Elis és Eva viszont rendbe hozza szétzilálódott házasságát. Ebből a párkapcsolati adok-kapokból teljesen kilóg Johan esete, akit igaztalanul vádolnak meg az állatkínzással. Nem bírja el a rá nehezedő nyomást, miután meglincselték és félig agyonverték, felakasztja magát. Fordulatos története nincs ennek a színpadi filmnek, de nem is kell, hogy legyen, mert – mint minden hamisítatlan ibseni analitikus drámában, – a „hősök” az összes fontos eseményen már rég túl vannak, unos-untalan ezeket elemzik, következményeit taglalják. Kevés a sztori, viszont annál több a beszéd. A fásult, gazdag, magasan kvalifikált értelmiségi férfiak és kenyérkeresésre nem rászoruló, még a házimunkától is megkímélt nők élve boncolják egymást. Folyik a kíméletet és irgalmat nem ismerő lelki mélyszántás.

Az egykori vasfüggöny mögötti rab nemzetek tagjai, akik a gulyáskommunizmusban szocializálódtak, mint a csodabogarakra, úgy tekintenek ezekre az abszolút jóléti társadalomban élő férfiakra és nőkre. Az ő művinek látszó gondjaik-bajaik valahogy nem jutnak el az agyukig. Nem értik, mit és miért nyavalyognak annyit? Itt, Közép-Kelet-Európában, a két jövedelemre épülő családmodellben a teremtés koronái két-három mellékállást is vállalnak, hogy valamilyen színvonalon eltartsák magukat meg a hozzátartozóikat, és bizony az asszonyok fizetésére is szükség van, mert egy keresetből nem sokra futja. Ezek az agyonhajszolt feleségek és anyák, a napi nyolc órai robot után azt sem tudják, hol áll a fejük, mihez kapjanak, fáradtan, késő délután állnak neki a háztartásnak meg a gyereknevelésnek. Fel nem foghatják, hogy mi a bajuk ezeknek az elegánsan öltözött dámáknak, akik jó dolgukban meg unalmukban nem tudnak mit kezdeni magukkal, ezért csak nyafognak meg egymást marják.

A színészek mindent megtesznek, hogy az előadás hatásos legyen. Horváth Lajos Ottó imponáló magabiztossággal alakítja a megfáradt, enervált Andreast. Olyan férfit visz fel a színre, aki félti nehezen megszerzett belső békéjét, és már semmit sem akar az élttől csak nyugalmat, csendet. Elist, a tervezői feladataiban semmiféle megelégedettséget nem lelő, munkáját nem sokra értékelő építészt Schnell Ádám kifogástalanul jeleníti meg. Szarvas József mesteri módon formálja meg az űzött vadként és megtűrt emberként mindennapjait tengető Johant. Györgyi Anna elismerésre méltóan kelti életre Anna From személyiségét, a nézők előtt fokozatosan bomlik ki ennek a beteg asszonynak a gonoszsága. Tóth Auguszta sallangmentesen ábrázolja a migréntől és a megértés hiányától gyötört középosztálybeli úrinőt. A Szenvedély nem csupán a közreműködő művészek kiváló teljesítményétől lesz a közönség lelkét megérintő darab, hanem azoktól az állandóan változó, méretes háttérfotóktól is, amiket Nagy András operatőr Faro szigetén vett fel. Berzsenyi Krisztina úgy tervezte meg a játékteret, hogy a széksorokhoz képest bő egy méter magasra tette, és a publikum három oldalról fogja közre. Mindezek azt jelképezik, hogy a szereplők szigeten vegetálnak, és még az is, hogy Andreas biciklijével többször körbe-körbe karikázza a színpadot. Palotai Zsolt zenéje még inkább kiemeli a zaklatottságot meg a külső-belső viharokat.

Kiss Csaba lassú sodrású, szélesen hömpölygő mesét állít színpadra. A közönség egy idő után megszokja ezt a kényelmes ritmust, és átáll rá. Időnként roppant okos és megszívlelendő, korhoz nem kötött, örök emberi igazságokat tartalmazó mondatok hangzanak el, ennek ellenére sok a lelkizés meg a fecsegés benne.

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Újszínház

Nagyszínpad

Az 1825-ben, ma Szlovákiához tartozó Révkomáromban született és Budapesten, 1904-ben elhunyt Jókai Mór irodalmunk talán legolvasottabb és legtermékenyebb írója. Regényeket alkotott, amiket előszeretettel dolgoznak át más műfajú alkotásokká. Se szeri, se száma a regényadaptációknak, mert bizony a Jókai-művek fordulatos cselekményvezetése, számtalan különleges szereplője szinte kínálja magát a színpadi vagy a filmes megjelenítésre. Ez utóbbiak közé tartozik A kőszívű ember fiai című regénye is, amiből Várkonyi Zoltán rendezett 1964-ben filmet. Ebben A kőszívű ember fiai-ban a Kádár János-i kötélkort követő és a konszolidáció által megkívánt célzatosság is benne rejlik, ennek ellenére ezt a filmet mind a mai napig az ország apraja és nagyja egyformán kedveli, és szívesen nézi. Március 15-ei nemzeti ünnepünk táján gyakran tűzik műsorukra a tévék, nincs olyan év, hogy valamelyik adó ne sugározná. Ilyen legendás-glóriás hátterű Jókai-regény színpadra viteléhez bizony jókora merészség kell. Dörner György, az Újszínház igazgatója úgy gondolta, hogy belevág ebbe cseppet sem könnyű feladatba. Felkérte Seregi Zoltánt, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatóját, hogy olyan változatot állítson színpadra, ami pontosan követi a regény cselekményét, és elnyeri a szépszámú, klasszikus színházat kedvelő közönség szeretetét. Ennek a friss produkciónak a premierje 2016. október 14-én volt az Újszínház nagyszínpadán.

Jókai Mór az 1867-es kiegyezés után írta legjelentősebb műveit. Ezek közül ki kell emelni az 1869-ben megjelent A kőszívű ember fiait, amit az irodalomtörténészek az 1848-49-es szabadságharc erős eszményítéssel megrajzolt „hőseposzának” tartanak. A regény cselekményét mindenki ismeri, ugyanis az általános iskola nyolcadik osztályában kötelező olvasmány. Baradlay Kázmér, a Habsburghű magyar főnemes végrendelete szerint három fiának, a diplomata Ödönnek Szentpéterváron, a huszártiszt Richárdnak Bécsben, a császár hadseregében, a magas rangú hivatalnok Jenőnek pedig továbbra is az udvar szolgálatában kell maradnia. Anyjuk azonban szembeszáll férje akaratával, mindhárom gyermekét visszarendeli, először a haza reformálásának mozgalmába vonja be, majd megmentésének ügye mellé állítja őket. Seregi Zoltán átirata megtartja a regény eseménytörténetéből azokat a fontosabb momentumokat, amiben a három Baradlay-fiú anyjuk erkölcsi-politikai meggyőződését magáévá teszi, és sorsközösséget vállal a magyar néppel. Emberi kapcsolatokra, anya és fiai közötti bensőséges szeretet bemutatására és az igaz szerelem halálnál is erősebb kötelékének ábrázolására épül a darab. Egymást váltó jelenetek sorozatából áll össze kerek egésszé ez a produkció.

Tordai Teri annyi belső tűzzel és megjelenítő erővel alakítja özvegy Baradlaynét, hogy rögvest érezni lehet: ennek az anyai hívó szónak nem lehet ellenállni, hanem azonnal követni kell. A férfias, céltudatos Ödönt Almási Sándor, a hirtelen haragú, villámló szemű Richárdot Szarvas Attila, a tétova, naiv Jenőt Jánosi Dávid imponáló magabiztossággal személyesíti meg. A kétszínű Plankenhorst Antoinette-et Bordán Irén, a velejéig romlott Alfonsine-t Gregor Bernadett a hideg szépségek gonoszságával kelti életre. Tallérossy Zebulon hálás szerepét Ifj. Jászai László, Palvicz Ottó határozott katonafiguráját Szakács Tibor igazán elismerésre méltóan viszi fel a színre. Mihályi Győző most is profi módon tárja a nézők elé a tapnyaló Ridegváry visszataszító karakterét. Koncz Andrea Ödön szelíd feleségét kedvesen, Bátyai Éva Richárd határozott menyasszonyát harciasan, Incze József a kegyetlen Haynaut mintaszerűen formálja meg. Timkó Eszter remekül ábrázolja az ellenszenves Remigia nővért. Nagy Zoltán Pál urat, a magyar nép egyszerű gyermekét kifogástalanul állítja a színpadra. Zichy rövid szerepét Kautzky Armand a tőle elvárt és megszokott magas színvonalon jeleníti meg. Tóth Tamás belső tűzzel és kellő hévvel mintázza meg a gyújtó beszédű Lánghy tiszteletes urat. Kanda Pál Tormándi Pált, Varga Ádám Goldnert, Kéner Gabi Josephine-t, Szelőczey Dóra Theresa nővért játssza. Baradlay Kázmér Majos Tamás senkivel össze nem hasonlítható, reszelős hangján szólal meg. Feltűnik a főbb dramaturgiai pontokon Tolcsvay Béla, aki Jókai Mór megzenésített verseit énekli, s ezekkel a tiszta szépségű dalokkal nagymértékben emeli az előadás fényét. Egyed Zoltán mozgatható és fényjátékkal változtatható díszletei egyformán alkalmasak külső és belső terek megjelenítésére. Vesztergombi Anikó korhű jelmezei pedig visszaadják a szabadságharc idejének férfi és női viseletét.

Jó nézni az Újszínháznak ezt az előadását, mert az a fajta, az itthoni színpad többségéből már régóta száműzött nemzeti érzés, fészekmeleg patriotizmus van benne, amit a liberálbal tollnokai olyan ódivatúnak, szégyellnivalónak kiáltanak ki, és magyarkodásnak titulálják. A haza szolgálata, az iránta érzett szeretet, az önfeláldozás és a kötelességtudat belső parancsa sugárzik le a színpadról, és járja át a produkciót meg a közönséget. Hihetetlenül különleges érzés, hogy ilyen darabot is lehet látni, amiben nem káromkodnak, nem meztelenkednek, a magyar zászló nem a csúfolódás céltáblájaként, hanem az összetartozás szimbólumaként szerepel. A legmélyebben egyet lehet érteni azzal a hölggyel, aki a ruhatár felé araszolva kijelentette: „CSODÁLATOS ELŐADÁS!”

 

Dosztojevszkij: A krokodilus

 

Nemzeti Színház Nagyszínpad

 

Dosztojevszkijnek nagyszerű s egyben kegyetlen sors jutott. Moszkvában született 1821-ben. Apja orvosként dolgozott, de földbirtoka is volt, gonoszsága és embertelensége miatt muzsikjai agyonverték. Dosztojevszkij hadmérnöki diplomát szerzett, de végzettségét nem kamatoztatta, írásaiból élt. Első regénye, a Szegény emberek 1846-ban hagyta el a sajtót, s ezzel azonnal ismert íróvá vált. Egy illegális nyomda létrehozásában vállalt szerepe miatt halálra ítélték, már az akasztófa tövében állt, amikor megérkezett a cár kegyelme: szibériai fogságra változtatta ítéletét. 1850-től 54-ig Omszkban raboskodott, majd katonai szolgálatra küldték. A kényszermunka alatt idegbetegsége elhatalmasodott rajta, önmarcangoló hajlama még erőteljesebb lett. Pétervárra 1859-ben térhetett vissza. Irodalmi pályájának egy évtizedes kényszerű megszakítása után hírnevét a Feljegyzések a holtak házából című műve állította helyre. Ebben a szibériai fogság okozta testi-lelki szenvedéseit írta meg.

Dosztojevszkij egészen új regénytípust alkotott: az úgynevezett filozófiai-ideológiai regényt, vagy eszmeregényt. Szakított a hagyományos realista ábrázolásmóddal, a formális cselekményről a hangsúlyt a hősök belső állapotára, vívódásaira helyezte át. A szereplők lassan csordogáló dialógusaikban kicserélik „igazságaikat”, vitatkoznak, vagy egyetértenek a másikkal. Ezek a párbeszédek szinte kínálják magukat a színpadi, vagy filmes átírásra. A dramatizálás hazánkban is népszerű, legismertebb regényét, a Bűn és bűnhődést számtalan feldolgozásban vitte színre jó néhány vidéki és pesti teátrum.

Az 1865-ben kiadott A krokodilus valós eseményen alapul, Szentpéterváron az előző évben egy méretes, élő krokodilt pénzért mutogatott egy német zoológus. Az író is megszemlélte az attrakciót, ezután született meg ez a szatirikus kisregény, amit Kozma András fordított, és ő a dramaturgja a Nemzeti Nagyszínpadán, október 7-én bemutatott előadásnak. A stáb tagjai java részben oroszok, így Valerij Fokin, a rendező, Pasztuh Szemjon, a díszlet-és jelmeztervező meg Aszja Muhina, a videótervező, Anton Jakhontov, a zeneszerző és Igor Kacsajev, a koreográfus, nekik bárki másnál jóval több lelki affinitásuk van klasszikusaik színre viteléhez. Mindannyian Valerij Fokin munkatársai a pétervári Alekszandrinszkij Színházban, aminek ő a művészeti vezetője. Ars poeticáját elődje, Majerhold szimbolista látásmódon alapuló hitvallása határozza meg.

A krokodilus főszereplője Ivan Matvejevics, ez a tőről metszett, középszerű csinovnyik. Nem csupán ő tartozik a szolgalelkű hivatalnokok táborába, hanem még a másik két úriember: Tyimofej és Szemjon Szemjonovics is. A nők is illenek ezekhez a gondolkodásra, önálló véleményalkotásra képtelen férfiakhoz, Ivan Matvejevics felesége meg Nyina Pavlovna és Anna Petrovna, ez a három dáma egyformán buta, üresfejű liba. Magában a történetben sem sok életszerű szituáció van, viszont a szereplők jelleme, a világhoz való viszonyulása, társadalmi hovatartozása annál inkább valósághű. Az irrealitásba áthúzódó cselekményvezetés a nagy orosz írók kedvelt módszere, kis túlzással nemzeti sajátossága. Ezt a derék, önmagával elégedett, környezetét derűsen szemlélő Ivan Matvejevicset bekapja a krokodil. Nem hal meg, inkább otthonosan érzi magát a jószág büdös, csúszós, feneketlen bendőjében, sőt új, főképp tartalmasabb horizontok nyílnak meg előtte, s felfedezi magában a filozófust. A környezetében lévők igyekeznek mindent megtenni, hogy szorult helyzetéből kiszabadítsák, de nem jutnak el a tudatukig a szó szoros és átvitt értelmében elnyöszörgött mondatai.

Valerij Fokin az abszurd réteget emeli ki a novellából, ezt állítja színpadra. Az előadás egy felvonásból, mindösszesen másfél órából áll. A produkció háromnegyedéig nagyon összefogott, a videóképekkel meg a kissé idegesítő aláfestő zenével kimondottan humoros, mi több élvezetes a produkció, mert a fantasztikumon keresztül megláttatja a nézővel ennek a furcsa sztorinak emberi értékeket hordozó mondanivalóját. Az utolsó negyedben azonban a villódzó képsorok meg a fülsiketítő, inkább ricsaj, mint zene annyira betöltik és uralják a játékteret, hogy mindezek már túllendítik a publikum tagjait azon a határon, amikor még követni tudják és megértik az előadást, mert ez fényözön meg zene-bona és számtalan össze-visszaugráló, krokodilfejű statiszta nem tesz hozzá semmit a lényeghez, inkább rombolja az eddigi kedvező összhatást.

A színészek derekasan helytállva játszanak. Horváth Lajos Ottó Ivan Matvejevicse olyan bumfordi, mint amilyennek elképzeljük ezt a puhány, önelégült cári tisztviselőt. Blaskó Péter remekül alakítja Tyimofej Szemjonovicsot, ezt a beképzelt, haszonleső hivatali feljebbvalót, aki a kisujját sem hajlandó megmozdítani kétségbeesett beosztottjáért, aki egyébként távoli rokona is. Kristán Attila igazán elismerésre méltóan személyesíti meg az aggódó, mindig a kezét tördelő, ennek ellenére folyton cselekvő Szemjon Szemjonovicsot. Szarvas Jószef mesterien ábrázolja a krokodil német tulajdonosát. Olt Tamás Andrej Joszifovicsot, ezt a jelentéktelen férfiút viszi fel a színre. Tóth Auguszta mintaszerűen kelti életre Ivan Matvejevics babaszépségű, de üresfejű, kacér feleségét. Szűcs Nelli és Söptei Andrea úgy formálja meg Nyina Petrovna és Anna Pavlovna tyúkeszű karakterét, hogy lerí róluk a korlátoltság meg az ostobaság.

A krokodilus nem könnyű előadás, nem andalítja el a nézőt, nem indítja elmélázásra, hanem szembesíti a tudata mélyén megbúvó kételyeivel, saját esendőségével.

 

Dés Mihály: Pesti barokk

Belvárosi Színház

Orlai Produkciós Iroda

 

Dés Mihály író, szerkesztő, publicista, tolmács, műfordító, kritikus, színész. A legvadabb Rákosi-időben, 1950-ben született Budapesten. Anyja, apja a marxista-leninista eszme fanatikusainak táborát gyarapította, a ’párt’ mindenhatóságát hirdette, és őt is ebben a szellemben nevelték. Amióta a világ világ, azóta apák és fiúk között nem csupán nemzedéki ellentét feszül, a fiak kritikusabban tekintenek a szülők tetteire és legfeljebb csak módjával osztoznak elvakult, de még a megengedőbb, úgynevezett reform kommunista hitükben sem, így liberálisok lettek. Dés Mihályról is mindez elmondható. Az ELTE magyar-spanyol szakán végzett, Bacsó Péter szatirikus filmjének, az 1986-ban forgatott Banánhéjkeringőnek a főszerepét alakította. Még ebben az esztendőben, egy spanyol nővel kötött házassága után elhagyta Magyarországot, Katalónia fővárosába, Barcelonába költözött, 1994-ben itt hozta létre és tartotta fenn 2006-ig a Lateral című irodalmi folyóiratot. A közelmúltban, 2013-ban jelent meg itthon első regénye, a közel 600 oldalas Pesti barokk, amivel újra bekapcsolódott irodalmi közéletünkbe, egy évre rá újabb regényt tett közzé: a 77 pesti recept –  Gasztronómiai anyaregény címmel.

A Pesti barokk műfaja nehezen meghatározható, egyszerre család- és levélregény, önéletrajz, memoár, anekdota- és viccgyűjtemény, ügynökjelentés-halmaz. Ezt a „literaturai kevercset” bizony sok bajjal járó művelet színpadi alkotássá átgyúrni, de Kern András derekasan helytállva megoldotta. Úgy általánosságban is elmondható, igencsak átdolgozó- meg rendezőpróbáló feladat bármilyen szerteágazó cselekményű regényből érdekes, a színszerűség követelményeinek megfelelő, nézőbarát előadást létrehozni. Az Orlai Tibor által alapított és vezetett Orlai Produkciós Iroda október 7-én a Belvárosi Színházban mutatta be a darabot.

Ennek az 1980-as évek Budapestjén, a kiskörút valamelyik lepukkant, de az egykori polgári miliőt még őrző lakásában játszódó színműnek egyértelmű főszereplője a 93 esztendős nagymama, őt alakítja imponáló magabiztossággal Kern András. Olyan házsártos, időnként azonban szerethető, szelektív hallásgyakorlatot folytató idős asszonyt visz fel a színre, aki mindig a legrosszabbkor toppan be unokája szobájába, összekever mindent, ugyanazt a sztorit meséli el századszorra. Röviden: halálra idegesíti a környezetét. Koszta Jánost, az a harmadik X-ébe lépő unokát Szabó Kimmel Tamás igazán elismerésre méltóan személyesíti meg. Ő a szerző, Dés Mihály hasonmása. A kései kádárizmus tipikus, egyik „házibajnokságból” a másikba szédelgő, italozó, füvező entellektüeljének laza, senkihez és sehová sem tartozó életmódját folytatja. Nem hisz Istenben, de Leninben sem. Író, szerkesztő, film- színház- és műkritikus. Több nővel folytat szerelmi viszonyt, de egyikhez sem kötődik igazán. Cinikus, tétova, nem tud magával mit kezdeni, mert nincsenek előtte távlatok, csak úgy, minden cél nélkül él bele a mába.

A tulajdonképpeni cselekmény nem is annyira érdekes ebben a Pesti barokkban, sokkal izgalmasabb a szereplők jelleme meg az a történelmi háttér, amiben forognak. Érdekes alakja ennek a kornak a házkezelőség merev, ugyanakkor félénk tisztviselőnője. Az ügynökösködésre kiszemelt áldozatot erre a dicstelen feladatra rábírni akaró, vörös nyakkendős pártkatona is az időszak negatív „hőse”. Ez utóbbit Mészáros Máté remekül kelti életre. Kifogástalanul jeleníti meg még a haspók nagybácsit meg a fiáért aggódó apát is. A magyar történelem eme kevéssé dicsőséges szakaszának tipikus megtestesítője még a folyton hőzöngő, az ellenállás romantikájától fűtött, a Nyugatra ácsingózó, végül disszidáló fiatalember, Gábor, akit Schruff Milán meggyőzően formál meg. A nők nem csupán ennek az érának a reprezentánsai, ugyanis könnyen kapható fehérnépek mindig voltak és lesznek is. János is a fent említett a kategóriába sorolható, magukat könnyen adó, szabadszerelem-hívő bulimacskákkal tart fenn kapcsolatot. Bánfalvi Eszter és László Lili igen korrekt módon játssza a mindenkor megtalálható, egyik férfitől a másikig ingázó se nem lányokat, se nem asszonyokat. Ondraschek Péter díszletei egy valaha szebb napokat látott, rendesebben karbantartott lakásbelsőt elevenítenek fel, Cselényi Nóra jelmezei pedig felidézik az „átkosnak” becézett korszak utolsó esztendeinek divatját.

Göttinger Pál rendező igazán szórakoztató, humoros és pergő előadást hoz létre. Ínycsiklandóan kellemes és élvezetes ez a retró világot ábrázoló produkció! Azok a nézők, akik átélték a nyolcvanas évek elejének féldiktatúráját, politikai szürkeségét, gazdasági-társadalmi pangását, sehová sem vezető tunyaságát, de tanúi voltak az évtized vége felé kialakult szellemi pezsgésnek, értelmiségi vitáknak meg mozgolódásoknak, ők igazán jókat tudnak derülni ezeknek a ma már szinte meseszerű férfiaknak és nőknek most mosolyognivaló, de akkor teljesen normálisnak látszó konfliktusain, magatartásmintáin.

Orbók Attila: Nem válok el!

Újpest Színház

az Éless-Szín vendégjátéka

 

Az 1887-ben Pozsonyban született és 1964-ben Budapesten elhunyt Orbók Attila neve nem annyira ismert a széles nagyközönség előtt, a két világháború között élt alkotókkal behatóbban foglalkozó szakemberek azonban tudják, ki volt és hol a helye irodalomtörténetünkben. Újságíróként is dolgozott, diplomataként is tevékenykedett, de szívesen írt színjátékokat is.  Első darabját, A tüneményt 1922-ben fővárosunkban láthatták először a nézők, ezt követően zajos sikerrel játszották Párizsban és Londonban is, sőt Hollywoodban még filmet is forgattak belőle. A Nem válok el! ősbemutatója 1933-ban volt a budapesti Kamaraszínházban, azóta magyar színpadon nem adták elő, pedig 1992-ben a közönség és a kritikusok között is tetszést arató TV-filmet készítettek belőle. Ezt a komédiát vette elő és újította fel, azaz fújta le róla kissé a port az Éless Béla színművész által alapított és vezetett társulat, az Éless-Szín. A Nem válok el most, szeptember 24-én érkezett meg a IV. kerületbe, az Ady Endre Művelődési Központ nagytermét zsúfolásig megtöltő, színházszerető-és értő újpesti közönséghez.

A Nem válok el! olyan komédia, amin látszik, szerzője nem csupán jó tollú, de kiváló dramaturgiai érzékkel megáldott író. Nem egyetlen színészre írta a darabot, külön odafigyelt arra is, hogy a fellépő színészek mindegyikének megfelelő súlyú szerepe legyen. Ha a vígjáték felszínére pillant csak a néző, akkor nem lát mást, mint egy társasági darabot, egy kis gyorsan elpattanó buborékot, amin pompásan lehet szórakozni, jóízűen hahotázni, de ha a mélyebb, mögöttes tartalmat is észreveszi, akkor rögtön más a helyzet. Meglátja a kispolgári erkölcs viszonylagosságát, lazaságát, az emberi kapcsolatok ürességét, a nyereségvágyat meg a köpönyegforgatást. De nem az a vígjáték elsődleges célja, hogy lerántsa a leplet a „burzsoázia” álságos, hazug mivoltáról, hanem a közönség jókedvre derítése, megnevettetése. Olyan jellem- és helyzetkomikumok sorozatára épül a darab, ami alaposan igénybe veszi a publikum minden egyes tagjának a rekeszizmát, ugyanis az első perctől kezdve az utolsóig végigkacagja az előadást.

A Nem válok el! tartalma cseppet sem bonyolult, három-négy bővített mondatban elmondható: Szőnyi Lórándot, a templom egere szegénységű írót el akarja hagyni a felesége, Magda, hogy hozzámenjen a tehetős földbirtokoshoz, Hamvay Zsolthoz. Szőnyi azonban megmakacsolja magát, nem akar elválni. Nemsokára fordul a kocka, Amerikában jó pénzért megveszik Szőnyi egyik drámájának játékjogát. Az eddig földönfutó, asztalfióknak dolgozó Szőnyiből egy csapásra híres és dúsgazdag ember lesz, Magda visszamegy hozzá. Azonban a ’boldogan éltek, míg meg nem haltak’ nem következik be, mert a nyomor és a szenvedés táplálta írói ihlet elszállt. Most ő akar a nejétől elválni, de Magda kategorikusan kijelenti: nem válok el…

Nem csak a patikamérlegen kimért és egymással tökéletes arányban lévő humoros részek és gegek miatt ennyire kellemes és színvonalas ez a produkció, hanem a benne fellépő művészek igényes játékától. Tóth Roland úgy alakítja a nincstelenség nyomása alatt vergődő és a már befutott, módos írót, aki csak akkor tud alkotni, ha fáj a lelke. Magdát, a csélcsap, két férfi közt ide-oda csapódó, határozatlan feleséget Kondákor Zsófi hol kedves, hol számító asszonyként viszi fel a színre. Magda édesapját, a tesze-tosza Kardos Péter pénzügyi főtanácsost Kertész Péter a figura megkívánta ingatagsággal kelti életre. Amáliát, Magda haszonleső édesanyját Rák Kati a léha úrinők felszínességével jeleníti meg. Bodor Géza kifogástalanul személyesíti meg Bandit, Magda fivérét, aki szintén csak az érdekeit tartja szem előtt. A bumfordi földbirtokost, Hamvay Zsoltot Urmay Gábor olyan férfinek ábrázolja, akinek szerelme az állatok árától és a gazdasági válságtól függ. Koncz Gábor tehetségéről és művészi kvalitásairól ódákat zengtek már. Ez most sincs másképp, Sátory színművész ura olyan férfiú, aki tisztában értékeivel és gyengeségeivel. Borz Álmos alanyi költőt Éless Béla mintaszerűen formálja meg. A sima modorú inast Mesterhází Gyula, a szende diáklányt Simonyi Réka mesterien játssza. Valler Gabriella tökéletesen hozza a tűzről pattant gazdaasszonyt, akinek az esze mindig a helyén van. Nyertes Zsuzsa az igen mutatós és csupa szív színésznőt, Licit a tőle elvárt szépséggel állítja színpadra. Harmati István díszletei olyanok, mint abban a korban egy átlagos középosztálybeli család lakásberendezése, Romhányi Nóra jelmezei pedig felidézik a múlt század első felének divatját. Kokavecz Iván zenéje nagyszerűen aláfesti és kiemeli ennek az időszaknak a hangulatát.

Ez a Koncz Gábor és Éless Béla által rendezett előadás elvarázsolja a nézőket. Az ilyen habkönnyű, remek komédiákat szeretik az emberek, ugyanis nincs mindig kedvük a lelki mélyszántáshoz, örülnek, ha kikapcsolódhatnak, azaz kiszállhatnak a napi mókuskerékből, elfelejthetik gondjaikat-bajaikat, és ez a produkció maximálisan megfelel ennek az elvárásnak.

 

 

A hegedűtanár

Brazil filmdráma

Sergio Machado filmje

Mozinet

 

Tavaly került a dél-amerikai mozikba ez a hamisítatlan brazil film, ami elnyerte a közönség tetszését a Sao Paolo-i Filmfesztiválon, ugyanis az ő különdíjukat kapta meg. Nálunk a Mozinet forgalmazásában az idén július 14-étől látható. A hegedűtanár (The Violin Teacher) igaz történeten alapul, főhőse Laerte, a kiváló muzsikus, aki mint a népmesék szegénylegénye, elindul a nagyvilágba szerencsét próbálni, azaz szeretné, ha felvennék őt a neves Sao Paolo-i Állami Szimfonikus Zenekarba. A próbajátékon azonban valamiféle megnevezhetetlen bénultság vesz rajta erőt, és úgy hagyja el a helyszínt, hogy hegedűjén egyszer is végighúzta volna a vonót. Nem tud magával mit kezdeni, perben-haragban áll mindenkivel, szülei jóindulatú érdeklődésére is csak hímez-hámoz. A szükség azonban nagy úr, enni, inni meg albérletet fizetni kell. Végül kiköt a Sao Paolo nyomornegyedének egyik alapítványi iskolájában, ahol a zenetanárok expressz gyorsasággal váltják egymást. Egy jótékonysági koncertre kéne felkészítenie a tiniket. Tanítványai mélyszegénységben élnek, mosdatlan szájjal és tiszteletlenül beszélnek, drogoznak és dílerkednek, bankkártya-csalók, a kottát sem ismerik, fül- és fejfájdítóan hamisan nyúzzák hangszereiket. Ellenségesen méregetik egymást, a féktelen fiatalok nem akarnak szót fogadni, Obama juniornak csúfolják, ő pedig rühelli az egészet, ráadásul a helyi gengsztervezér tyúkszemére lép, amiért az ráküldi gorilláit. Lassan azonban kialakul közöttük valamiféle modus vivendi, a fiúk, lányok érzik, nem rossz ember, jót akar nekik. Még kompromisszumra is hajlandó, tanítványaival eljátssza a Kék Duna keringőt a kiskirály lányának a bálján, ennek fejében az elengedi a srácok tartozását. Igen élénk érdeklődés és tetszésaratás közben a jótékonysági koncert is simán lemegy. Laerte talpra áll, és amikor újra megpróbál bejutni az állami szimfonikus zenekarba, úgy játszik, hogy még Paganininek is dicsőségére válna. Fel is veszik, méghozzá első hegedűsnek. Rendezi a viszonyát barátaival, és már nem kell neki kamuznia meg mindenféle alapot nélkülöző hurráoptimizmussal válaszolgatni anyja, apja telefonjaira.

A film felvet bizonyos morális kérdéseket is, ilyeneket, mint például a tanár milyen felelősséget visel a rábízottakért? Csupán ismereteket adjon át nekik, vagy emberként is kerüljön közelebb hozzájuk? Viselje szívükön a sorsukat? Apapótlékuk legyen? Aggódjon értük? Szálljon szembe a megrontóikkal? Ezek bizony nehéz kérdések, és a Lazaro Ramos által hitelesen és igen elismerésre méltóan megszemélyesített Laerte is szembesül velük, és kitűnő feleleteket ad rájuk. Emberként és tanítóként is jelesre vizsgázik.

Sergio Machado filmjében igen élesek a kontúrok. Közülük a legszembetűnőbb az hogy, amilyen szöges ellentétben áll egymással a magas kultúra által körbehatárolt  közeg tudatos és minőségi életvitele, úri finomsága, emelkedett lelkülete, választékos modora meg társalgása a favelában tengődő felnőttek és gyerekek jövő nélküliségével, korlátolt lehetőségeivel, mindent beborító erőszakával, testet-lelket tönkretevő nincstelenségével, közönséges viselkedésével, durva beszédmódjával. A hegedűtanár bármiféle szónál és magyarázatnál is kifejezőbb csúcsjelenete az, amikor a helyi bandafőnök fogdmegjei megfenyegetik Laertét, és kényszerítik, hogy szórakoztassa őket, azaz valamiféle divatos tingli-tangli slágert húzzon el nekik. A bádogviskók lakóinak vámszedőit, ezeket a vadakat azonban megszelídíti a klasszikus zenéből áradó varázs, szájtátva hallgatják őt, lehanyatlik a pisztolyt tartó kezük, és útjára elengedik.

A hegedűtanár képi fogalmazásmódja, mondanivalója, szereplőinek karaktere bizony mérföldekre távol áll a dél-amerikai szappanoperák mesterkélten édeskés, memóriavesztéses meg ’senki nem annak a gyereke, akinek hiszi magát’ világától, az angyali jóságú vagy ördögi gonoszságú szexbombáktól és a szekrényvállú, hatvan fogú szépfiúktól, ahol a szegénység csak kiegészítő elemként van jelen. A filmben semmiféle cukormáz nincs, itt bizony a keresztapák a főnökök, ők tartanak a markukban mindenkit, és nem ismernek könyörületet, ők diktálják a kemény feltételeket, aminek következtében a nyomor még több nyomort szül, és szedi az áldozatait. Innen nincs mód a kitörésre. Segio Machado mindvégig a heliópolisi valóság talaján áll, de azért a nézők nyakába nem csupán a kiúttalanságot zúdítja, hanem a szabadulás lehetőségét is felvillantja, ezáltal reményt nyújt, hogy van mód ebből a szörnyűségekkel bezárt körből kilépni.

Barokk est

25. Jubileumi Vajdahunyadvári Nyári Fesztivál

 

A Vajdahunyadvár Budapest egyik legfőbb turisztikai látványossága, szinte kínálja magát, hogy ez a történelmi levegőt árasztó, illusztris hely kulturális rendezvényeknek adjon otthont. Az idén már negyedszázada fogad vendégeket a Vajdahunyadvári Nyári Fesztivál. Évek hosszú sora óta a Musica Hermina Alapítvány szervezi a programsorozatot. Ezeknek a nagy érdeklődést kiváltó estéknek lelke és motorja Bálint Gábor karmester, az alapítvány vezetője. Sajnos az alapítvány ebben az évben az eddig megszokott nem túl magas összegű támogatatást sem kapta meg a Nemzeti Kulturális Alaptól, így teljesen önerőből állítja ki ezt az igen színvonalas eseménysorozatot, azonban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum dologi segítségére mindig számíthatnak. Bálint Gábor az előző évekhez hasonlóan most is igen változatos programot állított össze. Kilenc estéből áll a sorozat, a klasszikus zene, ezen belül is az egyetemes zeneirodalom gyöngyszemei adják az alapot, de a könnyűműfajtól kezdve a klezmeren át a cigányzenéig és az operettig terjed a műsor. Egy hónapon át hétfőn és csütörtökön van rendezvény, az első július 4-én volt, az utolsó augusztus 4-én lesz.

E sorok írója a július 11-ei Barokk esten vett részt. A Magyar Virtuózok Kamarazenekar először Antonio Vivaldi G dúr szimfóniáját adta elő, majd ezután J. S. Bach két hegedűversenyét. Elsőre a d-moll, két hegedűre írtat, amiben a zenekar két tehetséges, reményteli jövő előtt álló fiatal szólista hölgye lépett fel, majd a D-dúrt, amit három hegedűre komponált. Ez utóbbiban a két ifjú hegedűművésznővel együtt a Magyar Virtuózok Kamarazenekart 1988-ban alapító és a művészeti vezető feladatát azóta is ellátó Szenthelyi Miklós hegedűművész működött közre. Az ő előadóművészi kvalitásáról, elhivatottságáról csak a legnagyobb elismerés hangján lehet és szabad szólni, és ez most sem volt másképp. A szünet után Felix Mendelssohn D-dúr vonósszimfóniája és Giochino Rossini G-dúr szonátája csendült fel. Oszecsinszki Román koncertmester is nagymértékben hozzáhárult ahhoz, hogy Bálint Gábor óramű pontossággal vezényelje a tökéletes biztonsággal, egyetlen fals hang nélkül játszó zenekart. Olyan tetszést arattak, hogy nem is egy, hanem két ráadással köszönték meg a publikum szűnni nem akaró tapsát. Elsőre Johann és Joseph Strauss „slágerét”, a Pizzicato polkát és Johannes Brahms Magyar táncának V. tételét.

Hihetetlen erő és szépség árad a zenéből, ez járja át a közönség szívét, lelkét, mert mindenki érzi, olyan ihletett helyen van, ahol a történelem szele érinti meg. A hatalmas platánfa is azt susogja a nézők fülébe, nem akárhol vannak most. A semmivel össze nem hasonlítható környezet és a klasszikus zene sodró, mindent átfogó lendülete vagy halk, hajlékony, csendes lassúsága megteremti azt a különös áramlást, amit csak a muzsika képes létrehozni, ugyanis eléri az emberi pszichének azt a tartományát, ahol az az Örökkévalóval összeér. Ez az áram ott jár körbe-körbe, és elvarázsolja a székekben ülőket.

Daniel Glattauer: Párterápia

Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása

 

Az 1960-ban Bécsben született Daniel Glattauer osztrák regény- és drámaíró neve nem ismeretlen a magyar színházba járók előtt: a Gyógyír északi szélre című regényéből írt komédiája több, mint száz estén át ment – és még menni is fog – Orlai Tibor és munkatársai szervezésében az ország különböző játszóhelyein. Az előbb említett művében egy véletlenszerűen létrejött internetes levelezés során kialakult szerelmet mutat be, addig a Párterápiában egy olyan házassági válságot, ami már jó ideje zajlik. A Párterápia magyarországi premierjét a Szentendrei Teátrum és Nyár keretén belül Szentendrén, a Városháza udvarában, július 8-án tartották.

A férfi és a nő együttélése a világot összetartó kapocs, hiszen az életet továbbadni csak ebben a közösségben lehet. Ha működik ez a viszony, akkor bizony a hetedik mennyországa repíti azokat, akik benne élnek, ha nem, akkor pedig a pokol legmélyebb bugyraiba taszítja őket. A Párterápia negyvenes éveinek elején járó két hőse: Joana és Valentin Dorek ez utóbbiban vegetál. Bő 17 évvel ezelőtt esküdtek meg Mindketten magasan kvalifikált értelmiségiek, a feleség történész, a férj pedig repülőmérnök. Két gyermekük van, a lány 15 esztendős, a fiú valamivel fiatalabb. Eljutottak odáig, hogy normális, emberi hangon már nem tudnak beszélni, csak kiabálnak és ujjal mutogatnak a másikra. Nem maguktól, hanem gyerekeik kérésére fordulnak szakemberhez, hátha sikerül megmenteni házasságukat. A vígjáték cselekményideje az a nagyjából két óra, amíg a foglalkozáson megjelennek, és ennyi ideig tart az előadás is. A moderátor is hasonló korú. Azokat a kérdéseket teszi fel nekik, olyan gyakorlatokat végeztet el velük, amiket az ilyen jellegű filmekből már ismerhet a nagyérdemű, mint például: mi volt az együtt átélt legboldogabb pillanatuk, mire emlékeznek szívesen a közös nyaralásokból, mit szeretett meg a másikban, melyik a legszebb napjuk, mi a legelviselhetetlenebb tulajdonsága a férjnek, ~ a feleségnek, amitől a legszívesebben a falra másznának, milyen idegesítő szokása van. A kérdezz – felelek során kiderül, nincs még minden veszve, jócskán akadnak közös pontok, amikből el lehet indulni. Persze mindkettőnek pörög a nyelve, az asszony nagymester ebben, de az embert sem kell félteni, derekasan helytáll. Mint a tenyerüket, úgy ismerik egymást, előbb tudják, a másik az adott kérdésre mit fog válaszolni, mint ő maga. Joana felhánytorgatja, hogy Valentin szeretőt tartott, de kiderül az is, hogy Joana sem maradt adósa. Nem ismernek kímélet vagy pardont, válogatott sértéseket vágnak egymás fejéhez. A terapeuta csak kapkodja a fejét, nem győz, de nem is akar igazságot tenni közöttük. Amikor már végképp elfajulnak a dolgok, és majdnem egymás haját tépik, váratlan fordulat áll be…Ezek az odamondogatások, ironikus szócsaták, éles pengeváltások adják a darab sava-borsát, ettől lesz a vígjáték annyira ismerős, mert a nézők mindegyikének közeli, vagy távoli rokonságában, baráti körében akad egy Joana és Valentin. A közönség pedig gurul a nevetéstől, és pompásan érzi magát.

Znamenák István átlagos egyszobás rendelőbelső díszletet tervezett, ami három székből, kávéfőzőből meg italautomatából áll. Ebben a térben folyik a játék, itt csipkedi meg marja egymást a Dorek házaspár. Balla Eszter kifogástalanul alakítja az igencsak felvágott nyelvű Joanát. Az ő Joanája mindent tud és előre lát, kész válaszok lapulnak a tarsolyában. Debreczeny Csaba szórakoztatóan kelti életre Valentint, a nagy harcost. Olyan férjet visz fel a színre, aki ügyesen állja és védi ki Joana jól szavakban bevitt jobb- és balhorgait, időnkénti mélyütéseit, és ökölvívó bajnokhoz illő rutinnal célozza meg és találja el felesége sajgó felületeit. Mészáros Máté a furfangos pszichiátert remekül személyesíti meg. Kissé puhánynak beállított figurája kitűnően lavíroz a két fél között, és a békülés érdekében van mersze szokatlan és kemény módszereket is bevetni.

A Znamenák István rendezte Párterápia igencsak ideális darab egy könnyed nyári kikapcsolódáshoz, semmi komoly, semmi megerőltető nincs benne. De nem is kötelező a kánikulában pszichés mélyszántást végezni, nehéz, súlyos társadalmi mondanivalójú produkciókon rágódni. Az ilyen könnyű kis buborékra viszont égető szükség van, mert ettől a kétórás mókázástól és kacagástól felüdül a lélek is.

 

Richard Bean: Egy fenékkel két lovat

Belvárosi Színház

Orlai Produkciós Iroda

 

A világirodalom egyik legtermékenyebb vígjátékírója Carlo Goldoni, akinek Két úr szolgája című darabját 1746-ban mutatták be, azóta töretlen az érdeklődés iránta, ugyanis az egyik leggyakrabban színre vitt műve. Az 1956-ban az Egyesült Királyságban született Richard Bean brit színész és drámaíró továbbgondolta a Két úr szolgáját, az 1960-as évek Angliájába, Brighton-ba helyezte át a cselekményét, és a címét is megváltoztatta: One Man, Two Guvnors-ra, ami nyers fordításban annyit tesz, mint Egy férfi, két főnök. Ezt a darabot hozta el az Orlai Produkciós Iroda hazánkba, amit most június 23-án mutattak be a Belvárosi Színházban, de nem csupán itt fogják játszani, hanem az ország különböző helységeiben is. Az előadás igen ötletes és találó címét, az Egy fenékkel két lovat az Orlai alkotó csapata adta. A 2011-es ősbemutató óta nem csupán Nagy-Britanniában, de az óceánon túl, a Broadway-én is hatalmas közönségsikert arat. A múlt század második felének a kezdetén indult hódító útjára a Beatles együttes, a kontinens fiatalsága – főképp a nőneműek – ha csak meglátták a négy gombafejű fiút, elmebetegek módjára viselkedtek, kezüket-lábukat széthányva ájuldoztak, magukon kívül visítoztak. Richard Bean a Beatles-őrületet beépíti a darabba, Goldoni cselekményének a menetén azonban nem sokat változtat, most is ugyanolyan szövevényes, mint az olasz szerzőnél: van ikerpár, akik közül a férfit megölik, húga pedig bosszút akar állni érte, ezért álruhába bújik, azaz férfinek öltözik, akad tévesen vádolt fiatalember meg szavatartó apa, aki lányát nem a szíve választottjához, hanem máshoz akarja adni. A fiatalok most is keresztbeszeretik egymást. Persze a végén minden kiderül és jóra fordul, a szerelmesek egymásra találnak. Bean a szereplők jellemét és nevét is ehhez a korhoz igazítja. A főhős nem Truffaldino, hanem Francis Henshall, aki a jég hátán is megél. A talpraesett fiatalember, miután kipenderítették a Beatlesből, rögtön munka után néz, és azonnal ölébe hull a maffiaszerűen működő család fejének visszautasíthatatlanul kedvező ajánlata. Fel sem ocsúdik, amikor másik remek állást is talál, egy agilis férfi fogadja szolgálatába. Úgy véli, könnyűszerrel elbír mindkét feladatával, és bizony ki sem látszik ágas-bogas teendői alól, megállás nélkül lohol, fűhöz-fához kapkod, hol itt, hol ott tűnik fel. Ebből számtalan fonák, így tökéletes vígjátéki helyzet alakul ki, a szereplők egyfolytában csak csetlenek-botlanak, nem ismerik fel, ezért másnak hiszik egymást.

A színészek viszik diadalra ezt a produkciót, amiben nem csupán a szónak, de a zenének is kiemelt feladat jut. Wagner Puskás Péter zenei vezető irányításával a rock zenét játszó BEKVART együttes és Szabó G. Hunor szolgáltatja a zenét, főképp a felvonások elején és végén hallhatók a közönség fülének oly kedves dallamok. Nagy Dániel Viktor tökéletesen alakítja a széltoló Francis parádés szerepét. Amolyan szeretnivaló, nagydumás fiatalembert láthat a közönség, aki állandóan nehéz és kényes helyzetbe keveredik, sohasem veszti el lélekjelenlétét, ügyesen kivágja magát, mindent megold. Lukáts Andor két figurát állít a színpadra: ő Charlie, a hajthatatlan apa és ő Alfie, a süket pincér. A tőle megszokott módon most is hibátlanul hozza mindkét karakterét, a tekintélyes főnökét és szabad hallásgyakorlatot kitűnően alkalmazó felszolgálóét. Lovas Rozi remekül viszi fel a színre a laza, ’muszáj’ macsót, meg a kedves, a szerelméért küzdő érzékeny fiatal lányt. A bujkáló Stanleyt Friedenthal Zoltán meggyőzően formálja meg. Fodor Annamária a roppant csinos titkárnőt igencsak elismerésre méltóan jeleníti meg. Rujder Vivien a buta liba, de azért a kedveséért harciasan küzdő leányzót minden kritikát kiálló módon kelti életre. Dékány Barnabás pedig a kissé idióta, ráadásul pocsék színész Alant roppant szórakoztatóan személyesíti meg. Keresztény Tamás humorral telve ábrázolja a ripacs öccse miatt folyton piruló Harryt. Lloydot Formán Bálint, a főpincért Horváth Szabolcs mintaszerűen játssza.

Pelsőczy Réka igen fordulatos, pergő előadást rendez, amiben minden a helyén van, ülnek a nem erőltetett, hanem önmagukban vicces poénok, szól a vérpezsdítő rock zene. A nézők egyfolytában kacagnak, jókedvűek és felszabadultak. Nevetnek a fura és mégis oly ismerős jellemeken, a mulatságos szituációkon, összefoglalva erre a két órára kiszállnak a napi mókuskerékből, és felszabadultnak érzik magukat.

 

 

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac

Nemzeti Színház Nagyszínpada

 

Edmond Rostand romantikus színdarabja, a Cyrano de Bergerac számtalan előadást, filmföldolgozást, átírást megélt már. Párizsban, a Comedie Francaise-beli 1897-es első színrevitele óta mindig mélyen meghatja a közönséget ennek a csúnya külsejű, de emelkedett lelkű, egyszerre gőgös és önfeláldozó férfiúnak a története. Egyik-másik színház azért újítja föl, mert műsorra tűzésével mind anyagi, mind erkölcsi sikert arathat. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a Cyrano igaz emberi értékeket mutat fel meg égi magaslatba emelt nőideált, akit a hódoló csak távolról csodál. Olyan tiszta, önzetlen férfiszerelemnek tanúja a közönség, ami a bálványozott hölgy boldogságát előbbre valónak tekinti a sajátjánál. Ez a szerelem képes a legősibb szenvedélyt, a zöld szemű szörnyet: a féltékenységet is legyőzni. Cyrano személyében a hatalmasoktól nem megrettenő, hanem azokat megleckéztető, gáláns, jó humorú, őszinte, de ijesztően nagy orra miatt igen gátlásos, félszeg lovaggal találkozik a nagyérdemű, akihez szeretnénk hasonlítani, s akivel azonosulni tudunk. Rostand drámája európai kultúránk közös és becses kincse, ami közel 120 éve mindig lenyűgözi az olvasót vagy a nézőt, mert az ember a lelkében, ott legbelül, ahol az Örökkévalóval összeér, a szépségre, a tisztaságra, a magasztosra vágyódik. Cyrano személye mindezt egyesíti magában, s ez hallatlan és kortalan népszerűségének titka. Színházi berkekben afféle szólásmondás járja, hogy a Cyranót csak akkor szabad előadni, ha a teátrumnak van olyan adottságú színésze, aki el tudja játszani. A legemlékezetesebb Cyrano-produkció a Rákosi Mátyás diktatúrája alatt Néphadsereg Színháznak „átkeresztelt” Vígszínházban, 1952-ben volt: Szabó Sándor Cyranója legendává vált, a magyar közönség memóriájában Szabó Sándor és Cyrano egy fogalom. Azóta az ország számtalan színházában adták elő, akadtak köztük olyan produkciók is, amik inkább ártottak, mint használtak a műnek.

A fővárosi Nemzeti Színházban most, május 13-án David Doiasvili rendezésében volt a premierje. A grúz rendezőnek nem ez az első munkája a Nemzetiben, így a rutinos színházba járók tudják, mire számíthatnak. A jámbor nézők sejthetik, hogy nem, valamiféle konzervatív, a színdarab szellemiségét, mondanivalóját tisztelő, azt legmesszebbmenőkig figyelembe vevő előadásra ülnek be, hanem olyan színpadi játékra, ami csak nyomokban hasonlít az eredeti alkotásra. Ábrányi Emil fordításának klasszikus szépségű, szállóigévé nemesedett részletei is csupán elvétve hangzanak el, annál több, mostanában divatos kiszólás, pesti szleng és nyomdafestéket nem tűrő szitokszó harsog, és teszi maivá a szöveget. Szó sincs a Cyrano minden korban érvényes tartalmának felmutatásáról: az önzés és birtoklási vágy nélküli igaz, tiszta szerelemről, a szó mágikus erejének, azaz a költészetnek az emberi lélekre gyakorolt hatásáról, ehelyett Rostand-színművére valamennyire hajazó, de annak mondanivalóját teljesen mellőző produkcióban „gyönyörködhetnek” a közönség tagjai. Közülük számosan akadnak olyanok is, akik kedvüket lelik ezekben az elidegenítő durvaságokban, de legalább annyian vannak, akik kevésbé fogékonyak ezekre, és nem valamiféle újra gondolt, hanem a költője által megírt, azaz az „igazi” Cyranóra kíváncsiak, azt szeretnék látni. Cyrano a széksorokban ülők feje fölött, kötélen ereszkedik le az előadás elején, és a végén ugyanígy távozik. A szereplők az oldallépcsőkön szaladgálnak le és fel, többen közülük a balkont elválasztó elemen csúsznak-másznak végig, néhányuk az egyik oldalról a másikra az első soron cikázik át, ott csetlenek-botlanak a nézők lábainál, és veszélyeztetik testi épségüket, akik nem győzik kapkodni ridiküljeiket, meg maguk alá szedni a lábukat. Ebben az előadásban számtalan oda nem illő jelenet fordul elő, mint például Roxane többszöri megerőszakolása, vagy Cyranóval levágott heves szexelése. Kimarad számtalan, szívünknek oly kedves toposz, vagy ha benne is van, mint például a megdöflek a versem végén, az is elnagyolva, mellékes beszédként van csupán jelen. A gascogne-i legények bemutatása is repelés közben, a japán szumóbirkózók rituális táncára emlékeztető mozgássor keretén belül esik meg. A férfiszínészek álma az orrmonológ. De hogy ezt a híres-nevezetes szöveget olyan megjelenítő erővel tudja bárki is színpadra vinni, ahhoz az összes színészmesterségbeli tudására és tapasztalatára szüksége van, mert csak így ül, így éri el a kívánt hatást. A címszereplőt megszemélyesítő Fehér Tibor inkább elhadarja ezeket a szavakat, nem hagy időt a közönségnek, hogy tudatában leüljenek a szellemes, sziporkázó mondatfüzérek. Az is szomorúsággal tölti el a publikum tagjainak azon részét, akik a „régi” Cyranóban szeretnék örömüket megtalálni, hogy nem lehetnek fültanúi a darab egyik legszebb részének, amelyben a főhős életének ars poeticáját foglalja össze: „Erkölcsömben van eleganciám”. Cyrano jelleme nem divatos manapság, ő ugyanis kényes a becsületére, a saját feje után megy, nem lehet neki előírni, mit tegyen és mit nem. Szabad szellem, aki fittyet hány az elvárásokra, önálló véleménye és akarata van. Az ilyen típusú emberekre a 21. századi globalizációnak nincs szüksége. Ez a Cyrano egy csajozni nem tudó, mulya lúzer, aki csak a balhét keresi, még csak nem is különc vagy csodabogár, inkább afféle mosdatlan szájú, hőzöngő alak, legjobb esetben is csupán bolondozó mókamester, vagy hülyéskedő bohóc.

Bánki Róza a fehér, sok-sok árnyalatában különlegeskedő jelmezei képzelet-gazdagok, mintha olyan divatbemutatóra készültek volna, ahol nem napi, hanem fantáziaviseleteket vonultatnak fel, azonban jól passzolnak az előadás koncepciójához. Férfikalapok nincsenek, Rostand anyanyelvén a kalap, azaz a „panache”, kifejezte viselőjének jellemét, a szimbóluma volt, mert a „panache” eggyé vált tulajdonosával. Erre a legbüszkébb a darab végén Cyrano, mert csupán ez marad meg neki, mint egyéniségének kifejezője. Ábrányi Emil ezt becsületnek fordította le, mert túl bonyolult lett volna körülírni a 17. századi kalapkultusz jelentőségét. Rostand Roxane-t olyan égi magaslatokba emeli, mint Dante Beatricét. Roxane-t, a világirodalom egyik legábrándosabb lényét most öt színésznő: Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter, Söptei Andrea, Mikecz Estilla és Ács Eszter alakítja. Ez az öt Roxane egyike sem az távolról csodált szépség, a tiszta nőiesség megtestesítője, akinek a lelkét varázslatos, bódító szavakkal lehet csak meghódítani. Ezek a Roxane-ok nem földre szállt angyalok, a butuska libától kezdve a vérmes perszónán át a kibírhatatlan vén szipirtyóig mindenféle nőtípust megtestesítenek. A szépfiú Christiant Farkas Dénes a karakterhez illő elbizakodottsággal, majd a keserű ráébredés miatti fájdalmában lelkileg összeeső fiatalemberként viszi fel a színre. A verselgető Rageneau-t Rácz József, feleségét, Lizát, Katona Kinga, az öntelt, becstelen Giuche grófot Olt Tamás, Le Bretet Kristán Attila, Ligniére-t Mátyássy Bence,Castel Jaloux kapitányt Tóth László játssza.

A pesti publikum azon része, akiket megelégedettséggel töltenek el a látottak, vastapssal fejezik ki hálájukat. Ez a hosszú tetszésnyilvánítás nemcsak a színészeket illeti, hanem a rendező merész, újszerű felfogását. A publikum másik fele pedig csak dohog és elégedetlenkedik. Nem értik, miért kell ennyire kiforgatni önmagából Rostand remekművét. Azt érzik, ez a produkció nem segíti őket abban, hogy felülemelkedjenek a hétköznapokon, és olyan hősöket lássanak, akikhez fel szeretnének nőni. Szerintük David Doiasvili elsikkasztja a Cyrano eredeti szépségét, emiatt nem tudják ünneplőbe öltöztetni a lelküket és megfényesíteni vele.