Zuglói Civil Ház

Éless-Szín vendégjátéka

 

Görgey Gábor így határozza meg színdarabjának műfaját: bohózat történelmi háttérrel.  A Huzatos ház még a rendszerváltás hajnalán, 1986 márciusában jelent meg a Színház című folyóirat drámamellékletében, és olyannyira felkeltette a szakma figyelmét, hogy expressz gyorsasággal be is mutatták a Vidám Színpadon. Éless Béla színigazgató-rendező 2006-ban, még a Budaörsi Játékszínben töltött időszakában vitte először a közönség elé, és most 2018-ban felújította, április 20-án, Csömörön, a Petőfi Művelődési Házban tartották a premierjét. Ezt az előadást hozta most el a főváros XIV. kerületébe, a Csertő parki Zuglói Civil Házba. Görgey Gábor azt nyilatkozta vígjátékáról, hogy sokkal könnyebben lehet feldolgozni azokat a közelmúltban átélt társadalmi traumákat, ha már széles mosolyt csalnak az arcunkra. Nem kinevetjük őket, hanem nevetünk rajtuk. Hatalmas a különbség, a kinevetés fájdalmat okoz, a nevetés azonban gyógyít. A bohózat középpontjában három, más-más társadalmi réteget képviselő, – így nagypolgári, nyárspolgári és kétkezi munkás – család és az a tágas, szépen karbantartott budai villa áll, amibe a történelem viharos légáramlásai bele-belekapnak, innen-onnan támadó éles huzatok keresztülnyargalnak rajta, megtépázzák ugyan, de nem bírják ledönteni, mert dacosan ellenáll nekik. A huzatos ház meghatározás nem csupán erre a konkrét épületre vonatkozik, hanem átvitt értelemben a hazánkra.

A vígjátékok elengedhetetlen része a helyzet és a jellemkomikum. A Huzatos házban sincs ez másképp. A színpadi szituációk minden barbárságát és kínkeserves humorát a 20. század világ- és magyar történelmének eseményei szolgáltatják, amik akkoriban véresen komolyak, férfiak és nők életébe kerülők voltak, de ma már kacagunk rajtuk. Négy, kiemelkedően fontos dátum köré épül a darab cselekménye: az első jelenet 1939-ben, a világháború kitörése előtt játszódik, a második pedig 1945-ben, a szovjet megszállás hajnalán, a harmadik az 1956-os forradalom alatt, a negyedik pedig 1990-ben, a rendszerváltásnak nevezett átrendeződés idején. Minden egyes szereplő jelleme visszaadja azokat az örök emberi tulajdonságokat, amik a teremtés óta jellemzik Ádám és Éva fiait, lányait, így a hiúságot, a fensőbbségérzést, a lustaságot, a kétszínűséget, a győztes oldalára állást, ugyanakkor jelen van a józan paraszti ész is, a minden viszontagság és ellentétes elvekre épülő politikai kurzus közben ép erkölcsi érzékét megőrizni képes egyszerűség is. Ismétlődő szófordulatok is hozzájárulnak a Huzatos ház szellemességéhez, Rábay Ödön államtitkár úr minden második mondatát úgy kezdi: nem szeretem, ha, vagy Bellákné, a közönséges asszonyság mindenkinek a maga tenyérbe mászó modorában vágja képébe: hogy vagy? Hauswurm házmester 45 előtt azt kérdezi, van itt kommunista, 45 után pedig van itt nyilas?

Most is, mint mindig, a színészek elhivatott játéka szükséges a kívánt hatás eléréséhez, hogy a komédia mondanivalója a nézők elméjét elérje és lelkét megérintse. És ez a csoda most megtörténik. A szereplők java része – a Rábay és a Bellák család – akarata ellenére sodródik, viszi őket az ár, másik része Goda János és Hauswurm Alajos pedig meglovagolja és befogja vitorlájába az új szeleket. Rábay Ödön méltóságos úr a magasból tart lefelé, Várkonyi András remekül hozza ennek az első részben fontosságának tudatában üldögélő és szivarozó, saját okosságától eltelt férfiúnak tunyaságát, aki a megváltozott körülményekből semmit nem fog fel, éppen ezért nem tud együttmozogni a világ folyamatos átalakulásának ütemével. Rábay feleségét Rák Kati minden kritikát kiálló módon kelti életre. Olyan választékosan beszélő és öltöző, tetőtől talpig úrinőt visz fel a színre, aki még akkor is elegáns, amikor tollseprű van a kezében és otthonkát visel, mert megmarad a tartása, kis fáziskéséssel ugyan, de képes nyomon követni azokat az éles kanyarokat, amiket neki és a magyarok döntő többségének be kell járnia, ugyanis sokkal több a realitásérzéke, mint a férjének. Fiúkat, a mihaszna, dzsentriallűrös Mikit Bodor Géza kiválóan formálja meg. Koncz Gábor a tőle megszokott és elvárt magas színvonalon alakítja Bellák Istvánt, a bunkó, az idők jeleit minden korban jó érzékkel felfogó vállalkozó prototípusát. Iván Ildikó kifogástalanul jeleníti meg a tenyeres-talpas, felkapaszkodott, ősbuta Belláknét. Tőle aztán jöhet bármilyen rezsim, ő ugyanolyan ordináré marad. Zsuzsát, Bellákék lányát Kondákor Zsófi hibátlanul állítja színpadra. Két politikai szélkakas képviseli az örökös megalkuvókat, akik mindig arra fordulnak, ahonnan kedvező fuvallat érkezik. Mesterházy Gyula elismerésre méltón személyesíti meg Goda Jánost, az értelmiségi köpönyegforgatót, aki művészettörténész létére a háború előtt kénytelen inasként keresni a kenyerét, de utána egészen a miniszterségig repíti őt a párt. Kertész Péter mintaszerűen játssza az ügyeskedő Hauswurm házmestert, a másik nagy idomulót, aki gondolkodás nélkül követi az aktuális politikai irányvonalat, ő mindig talpra esik, és folyton ügyeskedik. Csak egyvalaki nem változik, Mariska, a szobalány, akinek kedves és gyakorlatias karakterét Valler Gabriella tökéletesen ábrázolja. Ő az az emberséges, segítőkész menyecske, akitől lehetnek barna vagy vörös ingbe öltözöttek a fent lévők, ő mindig ugyanaz marad. Lola, a bártáncosnő az első perctől kezdve az utolsóig azonos önmagával, Nyertes Zsuzsa az örömlányok szókimondásával mintázza meg a feleségként is igen útszéli módon beszélő és kihívóan viselkedő nőt. Éless Béla rendezőként tesz-vesz, irányít a színpadon. Olyan mesteri módon csinálja, hogy a közönség nem tudja eldönteni, hogy ezek a megszakítások, közbeszólások benne vannak a darabban, vagy csak úgy, spontán jönnek. A két, mit sem sejtő fiatalt Simonyi Réka és Penke Bence adja elő. Kukovecz Iván zenéje elősegíti a bohózat tartalmának alaposabb megismerését.

Éless Bélával együtt maga Görgey Gábor alkalmazza színpadra a Huzatos házat. Így biztos, hogy minden hangsúly a helyére és oda kerül, ahová azt a szerző szánja. Különösen a záró mondat dobogtatja meg a népes közönség szívét, amikor a szereplők azt mondják: mindennek van ára, minden eladó, de ez a kissé megviselt huzatos ház nem…